Αρχική » Χώροι κηπουρικής » Κήποι με χλοοτάπητα » Αντιμετώπιση προβλημάτων

Κακή κοπή του γκαζόν

Κακή κοπή του γκαζόν

Δυστυχώς μία από τις πιο συνηθισμένες προβληματικές καταστάσεις Κακή κοπή γκαζόν που αφορά στη συντήρηση των χλοοταπήτων σχετίζεται με την προβληματική εκτέλεση της διαδικασίας κοπής του σε υπερβολικά χαμηλό ύψος. Το πρόβλημα έγκειται στην αδυναμία προσδιορισμού του σωστού ύψους κοπής με επίπτωση να αφαιρείται πολλή φυλλική επιφάνεια ή ακόμα σε ακραίες περιπτώσεις να αφαιρείται χόρτο μαζί με χώμα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Όταν κουρεύεται το πράσινο τμήμα του γρασιδιού πάρα πολύ κοντά στο έδαφος με τρόπο που δεν ενδείκνυται σαν κάποιος νοητά να το ξυρίζει, τότε ο χλοοτάπητας υποφέρει διότι δεν μπορεί να υποστηρίξει τη φωτοσυνθετική του λειτουργία και γενικά το μεταβολισμό του, υφίσταται έντονη και απότομη δυσφορία από την απότομη αλλαγή του τοπικού μικροπεριβάλλοντος στην επιφάνεια του εδάφους (περιορισμός υγρασίας, μεταβολές θερμοκρασίας), αδυνατεί να λάβει μέρος στη σωστή διαχείριση των αρδευόμενων όγκων ύδατος που δέχεται, εκτίθεται απροστάτευτος σε φυτοπαθολογικές προσβολές και στον ήλιο, ενδέχεται να καταστραφεί (βλάβη αναγκαίου μεριστωματικού ιστού) και στερείται της αισθητικής του αξίας.

Το φαινόμενο της κοπής του γκαζόν σε ύψος λίγο ή πολύ Scalping λόγω κλίσεως υπό θεραπεία χαμηλότερο του ελαχίστου επιτρεπτού, εάν δεν είναι προϊόν ατυχήματος, εμφανίζεται εξ αιτίας λανθασμένων χειρισμών κατά τη συντήρησή του είτε με χλοοκοπτική μηχανή, είτε με άλλο μέσο κοπής. Επειδή μοιάζει με την ανατριχιαστική συνήθεια ή το πολεμικό τελετουργικό κάποιων ιθαγενών κατά το οποίο αφαιρείται με μαχαίρι από το θύμα ακόμα και εν ζωή το τριχωτό δέρμα του άνωθεν τμήματος της κεφαλής, ενέργεια που στην αγγλική ορολογία καλείται “scalping” (σκάλπινγκ), ο διεθνής χαρακτηρισμός της αποφυλλώσεως του γκαζόν με “ξύρισμα” ή “εκδορά” ή “γδάρσιμο” είναι ίδιος.

Το scalping του γκαζόν μπορεί να οφείλεται σε τέσσαρες λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με κάποιο ατύχημα. Μπορεί δηλαδή να υπάρξει μία μηχανική βλάβη της χλοοκοπτικής ή του εργαλείου κοπής ή ο συντηρητής να χάσει την ισορροπία του και κατά συνέπεια να απολέσει τον έλεγχο του εργαλείου το οποίο χειρίζεται. Σε αυτήν την περίπτωση οι εργασίες πρέπει να σταματούν αμέσως για να διαπιστωθεί τί ακριβώς έχει προκαλέσει την προβληματική κοπή και να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα. Ευτυχώς, είναι η πιο σπάνια περίπτωση.

Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται πολλές φορές με την αδιαφορία ή την αδυναμία ή την έλλειψη γνώσεων του ατόμου που διενεργεί την κοπή. Η χλοοκοπτική μηχανή ευθύνεται συνήθως για το scalping , καθώς και τα χλοοκοπτικά πετονιάς. Η μεν χλοοκοπτική ρυθμίζεται σε ακατάλληλο ύψος κοπής συναρτήσει του γκαζόν που πρέπει να κουρέψει, ενώ οι μηχανές πετονιάς καθίστανται πολλές φορές δύσχρηστες σε άπειρα χέρια με επίπτωση να κινούνται υπό λάθος γωνίες και σε λάθος ύψη, οπότε καταστρέφουν το γκαζόν. Επιπροσθέτως, scalping παρατηρείται συχνά σε σημεία όπου ο χλοοτάπητας συνορεύει με σταθερούς όγκους (πχ σκαλοπάτια, πεζοδρόμια, διαδρόμους, διακοσμητικές πέτρες, ξύλα κλπ) διότι καταβάλλεται λανθασμένα προσπάθεια, χωρίς ρύθμιση του ύψους των τροχών της χλοοκοπτικής, να κουρευτεί το γκαζόν διατηρώντας άλλους τροχούς στο σταθερό υπερυψωμένο τμήμα του κτίσματος και τους υπόλοιπους στο υποκείμενο χορτάρι. Οι άκρες του γκαζόν πρέπει να κουρεύονται με ειδικό τρόπο εάν υπάρχει πρόβλημα υψομετρικών διαφορών με τα εμπόδια.

Ο τρίτος λόγος ο οποίος σχετίζεται με τον δεύτερο έχει Αποφύλλωση λόγω κλίσεως υπό θεραπεία να κάνει με τις κλίσεις των επιπέδων του εδάφους επί του οποίου έχει εγκατασταθεί ο χλοοτάπητας. Όταν το έδαφος δεν είναι στο ίδιο επίπεδο καθ’ όλη την έκταση της επιφανείας του ώστε η χλοοκοπτική να κινείται πάντοτε παράλληλα προς αυτό τότε υπάρχει πρόβλημα στις περιοχές όπου δημιουργούνται ιδιαίτερα απότομες κλίσεις με σκοπό να μεταβεί το μηχάνημα σε τμήμα του εδάφους το οποίο βρίσκεται σε επίπεδο διαφορετικό από το προηγούμενο. Συνήθως στις ανηφοριές και τις κατηφοριές ή στα σημεία στροφής της χλοοκοπτικής μηχανής σε εδάφη υπό κλίση παρατηρούνται εκδορές του χλοοτάπητος. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να ωθούμε τη μηχανή με μικρή ταχύτητα και εάν είναι δυνατό απομονώνοντας κατά το δυνατό την αυτοπροώθησή της εάν είναι τεχνικά διαθέσιμη. Επιπροσθέτως, σε εδάφη υπό κλίση ή στις απότομες αλλαγές επιπέδων εδάφους αποφεύγουμε ευλαβικά να ωθούμε τη μηχανή κατά μήκος της κλίσεως, αλλά κινούμαστε πάντα κάθετα σε αυτή (βλ. το σχετικό άρθρο της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ για τις συμβουλές γύρω από τις χλοοκοπτικές μηχανές). Έτσι, περιορίζουμε τον κίνδυνο ατυχήματος από απώλεια ελέγχου της χλοοκοπτικής και ταυτοχρόνως χρησιμοποιούμε προς όφελός μας την κατά μήκος και κατά πλάτος γεωμετρική διάταξη του νοητού παραλληλογράμμου που σχηματίζουν οι πρόσθιοι και οπίσθιοι τροχοί (στο παρόν άρθρο αναφερόμαστε μόνο στις χλοοκοπτικές με περιστρεφόμενη λεπίδα και τέσσαρες τροχούς διότι αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα στην Ελλάδα και δεν θα γίνει αναφορά σε άλλου τύπου).

Ο τέταρτος λόγος ο οποίος επίσης συνδέεται με τον σημαντικό προγραφέντα δεύτερο λόγο συσχετίζεται με το επίπεδο της ποιότητος και υγιεινής του γκαζόν. Όταν κάποια ιδιωτική έκταση με χλοοτάπητα κουρεύεται από κατωτέρας ποιότητος ή ασυντήρητα χλοοκοπτικά μηχανήματα και δεν καθαρίζεται από άχρηστα υλικά ή δεν αποβρυώνεται όπως πρέπει, τότε σταδιακά συσσωρεύει άχρηστη ύλη και μάλιστα με ανομοιόμορφο τρόπο. Αυτή η αλόγιστη επισώρευση επηρεάζει δυσμενώς συνεχώς ή περιοδικώς την σωστή και σταθερή πρόσφυση των τροχών με επίπτωση η ταχύτατα περιστρεφόμενη λεπίδα να μην κινείται πάντοτε παράλληλα προς το έδαφος. Κατά συνέπεια, αλλού κόβει υψηλότερα και αλλού έως πολύ χαμηλότερα. Το φαινόμενο παρατηρείται εντονότερα όταν η χλοοκοπτική μηχανή είναι μικρή και ελαφριά.

Το scalping όπως προσημειώσαμε μπορεί να δημιουργήσει Απώλεια γκαζόν λόγω scalping πολυποίκιλα προβλήματα στο γκαζόν του κήπου μας με συνηθέστερο και πιο οφθαλμοφανές να είναι η αισθητική υποβάθμιση του χώρου αφού η πράσινη φυλλική επιφάνεια περιορίζεται. Είναι ένα από τα ελάχιστα προβλήματα στη συντήρηση κήπων το οποίο εάν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, δηλαδή στην ουσία όταν η κοπή γίνεται με γνώση και ευσυνειδησία, τότε πρακτικά δεν απασχολεί κανέναν γιατί δεν εκδηλώνεται. Εάν, όμως, γίνει τότε καλό θα ήταν να ακολουθήσει σύντομα μία επέμβαση με κατάλληλο μυκητοκτόνο και οι πάσχουσες περιοχές να μην δέχονται μεγάλες ποσότητες λιπασμάτων μέχρι να αναρρώσουν οπότε το γρασίδι θα επανέλθει σε φυσιολογική κατάσταση πιθανώς λίγο πιο αραιό. Η άρδευση δυστυχώς θα πρέπει να ενταθεί σε συχνότητα μέχρι να αναβλαστήσει το γκαζόν ή εάν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό θα πρέπει έστω με ένα λάστιχο να διαβρέχονται οι πάσχουσες περιοχές με νερό χωρίς συγκεντρωμένη δέσμη εκτοξεύσεως και πίεση. Η ένταση και συχνότητα της αρδεύσεως θα καθοριστεί κατ’ εκτίμησιν του προβλήματος συναρτήσει των ευρύτερων αναγκών του χλοοτάπητα. Τέλος, εάν η εκδορά είναι πολλή βαρείας μορφής και το γρασίδι δεν ανακάμψει, τότε θα πρέπει να ακολουθήσει διαδικασία επισποράς.

Πηγή: www.anthanassa.gr

Δημοφιλέστερα ΆρθραΑυτό το γνωρίζατε;

 1. Η αστρονομική έναρξη του φθινοπώρου στην Ελλάδα: 23 Σεπτεμβρίου

  Στις 11:20 το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου θα λάβει χώρα η φθινοπωρινή ισημερία στο βόρειο ημισφαίριο, όπου...

 2. Οι επιστημονικοί φορείς ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου για τους δασικούς χάρτες

  Την απόσυρση του σχεδίου νόμου «Επίσπευση διαδικασιών κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης των δασικών χαρτών και λοιπές διατάξεις» του...

 3. Βότανα βιολογικά από συριανά χωράφια

  Στη Σύρο λένε πως το φασκόμηλο ξορκίζει τη γλωσσοφαγιά. Καλού-κακού, οι νοικοκυρές κρεμάνε ματσάκια φασκόμηλου στα στεγάδια (στις...

 4. Δράμα: Η γιορτή της «ΔραμΟΙΝΟγνωσίας»

   Από τους αμπελώνες μέχρι τα εστιατόρια και από τα καφέ - μπαρ μέχρι τους δρόμους της Δράμας, πάντα...

Φυτά εσωτερικού χώρου

Πως πρέπει να επιλέγουμε φυτά για συνθέσεις

Πως πρέπει να επιλέγουμε φυτά για συνθέσεις

Υπάρχουν πολλά φυτά που μας αρέσουν και θα θέλαμε να τα βάλουμε στην ίδια σύνθεση. Μπορούνε όμως όλα τα φυτά να μπουν...

διαβάστε αναλυτικά »

Φυτά

Εξεταστική περίοδος; τροφές που βοηθάνε στην επιτυχία

Εξεταστική περίοδος; τροφές που βοηθάνε στην επιτυχία

Είναι εξεταστική περίοδος. Για καλύτερα αποτελέσματα, προτιμήστε τα αδρά επεξεργασμένα δημητριακά σαν βάση των γευμάτων, καθώς απελευθερώνουν σταδιακά ενέργεια και περιορίζουν την...

διαβάστε αναλυτικά »

Φυσικός έλεγχος εντόμων

Πως να ξεφορτωθείτε τα μυρμήγκια από το σπίτι, με οικολογικούς τρόπους

Πως να ξεφορτωθείτε τα μυρμήγκια από το σπίτι, με οικολογικούς τρόπους

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να μπορέσουμε να κάνουμε το σπίτι μας ένα “δυσάρεστο” μέρος για τα μυρμήγκια. Και μάλιστα χρησιμοποιώντας απλά και...

διαβάστε αναλυτικά »

Αυτό το γνωρίζατε;

Οι αλλεργίες της άνοιξης: τα κύρια αλλεργιογόνα

Οι αλλεργίες της άνοιξης: τα κύρια αλλεργιογόνα

Η αλλεργία είναι η αντίδραση του οργανισμού σε κάποιες ουσίες, τα λεγόμενα αλλεργιογόνα. Τα αλλεργιογόνα είναι χημικές ενώσεις που εισέρχονται στο ανθρώπινο...

διαβάστε αναλυτικά »

Κήπος προσέλκυσης πουλιών

Πώς θα δημιουργήσω έναν κήπο φιλικό για τα πουλιά;

Πώς θα δημιουργήσω έναν κήπο φιλικό για τα πουλιά;

Λίγα πράγματα είναι τόσο ενδιαφέροντα και ευχάριστα όσο το κελάηδημα των πουλιών. Το τραγούδι των πουλιών προσθέτει μουσική και χρώμα στη ζωή...

διαβάστε αναλυτικά »

Ανθεκτικότητα φυτών

Φυτά που αντέχουν στην ξηρασία

Φυτά που αντέχουν στην ξηρασία

Καλό είναι όταν θέλουμε να φυτέψουμε κάποια φυτά, να γνωρίζουμε εάν αυτά αντέχουν στην ξηρασία. Οι περισσότερες περιοχές της χώρας μας αντιμετωπίζουν...

διαβάστε αναλυτικά »

Αυτό το γνωρίζατε;

Καθάρος αέρας στο σπίτι μας

Καθάρος αέρας στο σπίτι μας

Μέσα από πολυετείς μελέτες Ρώσων και Αμερικανών διαστημικών επιστημόνων, ο άνθρωπος εκπέμεπει στην ατμόσφαιρα έως και 150 πτητικές ουσίες όπως Άνθρακας, Υδρογόνο,...

διαβάστε αναλυτικά »

Φυτά

Μαργαρίτες για όμορφους κήπους

Μαργαρίτες για όμορφους κήπους

H Mαργαρίτα (Argyranthemum frutescens) είναι ένα κλασικό φυτό που δεν πρόκειται να σας απογοητεύσει ποτέ με την ανθοφορία του! Παράγει πάρα πολλά...

διαβάστε αναλυτικά »
Facebook
Twitter
cron